VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Názov právnickej osoby: BK Impex, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Nám. Kossútha, budova Tržnice č.dv. 131
Mesto a PSČ: 945 01 Komárno
Štát: SR
IČO: 51 653 494
DIČ: 212 074 06 11

(Nie sme platcami DPH, preto IČ DPH nie je uvádzané)

Banka: Fio banka, a.s.
Bankový účet: 2001422482/2010
IBAN: SK35 8330 0000 0020 0142 2482
SWIFT: FIOZSKBAXXX

E-mail: info@urbankids.sk

Orgán dozoru  a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Odbor výkonu dozoru 

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

 

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetový obchod www.urbankids.sk uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a www.urbankids.sk. Základným predpokladom  na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Viac o ochrne osobných údojov (GDPR) nájdete tu.

 

3. OBJEDNÁVKA

 1. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovom obchode www.urbankids.sk. Kupujúci si pri objednávaní tovaru zvolí spôsob platby, buď dobierkou alebo bankovým prevodom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 2. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni ) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 3. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba pred záväzným potvrdením objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom ) na základe vzájomnej dohody. Storno objednávky. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

4. SPÔSOB PLATBY:

DOBIERKA – Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík.

0,50 eur

Objednávka v rámci SR ( doručenie Slovenskou poštou )

-do 2 kg – 2,70 eur (poštovné a balné)

Objednávka v rámci SR ( doručenie Českou poštou )

-do 2 kg – 4,90 eur (poštovné a balné)

BANKOVÝ PREVOD – tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu, variabilný symbol zadávate vaše meno a priezvisko. Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

2,70 eur (poštovné a balné)

Zákazníci, ktorí už niekedy neprevzali od nás zásielku a budú si chcieť v budúcnosti niečo objednať, budeme od nich požadovať platbu vopred, ktorá musí byť uhradená v prospech nášho účtu najneskôr do 2 pracovných dní. Ak sa tak nestane, objednávka bude stornovaná !


5. DOPRAVA

Doprava a expedičné náklady.

Tovar doručujeme do 1-3 pracovných dní od expedovania zásielky. V okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené informácie. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť. Po odoslaní Vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás ( mailom na mailovú adresu: urbankids.sk@gmail.com, alebo telefonicky na čísle : 0917 655 302 ). Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime. V prípade že Vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese bude zásielka uložená na Vašej pošte s tým, že do schránky Vám bude daná informácia o uložení zásielky po pošte, kde bude balíček uložený maximálne 18 dní.

Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou GLS.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,99, – Eur.
Cena prepravy zahŕňa telefonické oznámenie a kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou:

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,70 eur.

Cena zahŕňa poštovné aj balné. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Tovar doručovaný Českou poštou:

Platba len vopred prevodom na účet!

Poštovné a balné je účtované vo výške 4,90 eur.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.


6. VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

VÝMENA TOVARU:

POSTUP /ako môžete pri výmene postupovať/:

1.)Tovar nám prosím zašlite poštou alebo osobne doručte najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na našu adresu uvedenú v bode 5.)

2.) Môžete nám priložiť list o odstúpení od kúpy tovaru  alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu na info@urbankids.sk, kde uvediete

– Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

– názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

– číslo objednávky , dátum prijatia tovaru,

– Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe + odstúpenie od zmluvy

4.) Tovar zasielajte tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Urban Kids, Bk Impex s.r.o., Nám. Kossútha, budova Tržnice 131, 945 01 Komárno

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru vráteného tovaru na výmenu bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu.

 

7. VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte pred dodaním tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo mailom. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

POSTUP /ako môžete pri vrátení postupovať/:

1.) Tovar nám prosím zašlite poštou alebo osobne doručte najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu uvedenú v bode 5.)

2.) Môžete nám priložiť list o odstúpení od kúpy tovaru alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu na info@urbankids.sk,  kde uvediete:

– Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

– v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

– číslo objednávky, dátum prijatia tovaru,

– Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám prosím zašlite aj doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte: nepoškodený, s visačkami, neušpinený, nenaparfumovaný. Tovar posielajte tak zabalený, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie: Urban Kids, BK Impex s.r.o., Nám. Kossútha, budova Tržnice 131, 945 01 Komárno

5.1)  Balík odporúčame posielať doporučene.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (dokladom sa rozumie napr. potvrdenka z pošty ). Cena za tovar + poštovné náklady, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia.


8. REKLAMÁCIA

Podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov ( 2 roky ).

Záručná doba plynie od prevzatia veci kupujúcim. Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.

Reklamácie nám prosím doručte poštou na adresu :
Nám. Kossútha, budova Tržnice 131, 945 01 Komárno

K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.

– Priložte kópiu dokladu o kúpe – faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list.

– Ďalej priložte definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá prosím označte.

– V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/

– Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie.

-Pre predchádzanie nedorozumenia, pri rozbalení vrátenej zásielky,  je vytvorená videonahrávka o obsahu vrátenej objednávky.

-Kupujúci je vždy informovaný IHNEĎ od uplatnenia reklamácie /emailom alebo v listinnej podobe/ o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

– Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

– Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

– Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

– Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Reklamácia sa vybavuje IHNEĎ, nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovaru za nový tovar
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru
  d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 3. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru alebo poštou v listinnej podobe.
 4. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.
 5. Predajca je povinný uhradiť spotrebiteľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.


9. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Váš tím URBAN KIDS

Obchodné podmienky sú platné od 1. 11. 2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu. (posl. zmena 1.8.2018)